Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „To było coś! Pamiętne chwile z AAC”  za aktywny udział i liczne nadesłanie prac plastycznych.  Gratulujemy udziału wszystkim uczestnikom i nauczycielom zaangażowanym w ten konkurs!

I miejsce

Maja Pawlak, lat 9, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce, n-l: Agnieszka Rafacz – Pawlak.

II miejsce

Zofia Ziółkowska, lat 5, „Tęczowa Kraina” Przedszkole Anglojęzyczne
w Niemcz, n-l: Marta Batka.

III miejsce

 Jacek Szewczyk, lat 6, Przedszkole Publiczne nr 35 z Oddziałem Integracyjnym w Tarnowie, n-l: Martyna Sacha.

Wyróżnienie

Dawid Sutor, lat 9, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce, n-l: Jolanta Ogorzałek.

Bartosz Majewski, lat 6, Oddział Przedszkolny w SP nr 1 w Lublinie, n-l: Jowita Grzesik.

Julia Nieckarz, lat 3, Przedszkole nr 24 we Wrocławiu, n-l: Kamila Bertrandt.

Dyplomy dla nagrodzonych dzieci i nauczycieli zostaną wysłane pocztą. Serdecznie gratulujemy😊

W październiku obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc AAC (Alternatywnych i Wspomagających Sposobów Porozumiewania się), który ma na celu zwrócenie uwagi na tę grupę osób, które nie mogą się porozumiewać werbalnie, mają trudności z rozumieniem, ale mają coś do powiedzenia i chcemy im w tym pomóc poprzez różnego rodzaju komunikację alternatywną i wspomagającą.
Cele konkursu:
– Propagowanie Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji
– Wzbudzanie poczucia empatii dla osób z problemami w porozumiewaniu
– Promowanie pozytywnego wizerunku osób posługujących się AAC
Regulamin:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3 – 6 lat uczęszczających do przedszkoli, uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej oraz wszystkich uczniów szkół specjalnych.
2. Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A4lub A3.
Prace powinny przedstawiać empatię dla osób niepełnosprawnych, propagować Alternatywne i Wspomagające Sposoby Porozumiewania się, uzmysławiać dzieciom, że chociaż ludzie niepełnosprawni nieraz wyglądają, funkcjonują lub zachowują się inaczej niż pełnosprawni, to mają takie same potrzeby, uczucia, pragnienia. Tak samo chcą się komunikować.
3.  Technika pracy jest dowolna, ale powinna być oryginalna i ciekawa. Praca powinna mieć pass partu i metryczkę w lewym dolnym rogu: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa
i adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie i przysłanie wraz z pracą plastyczną, zgody na przetwarzanie danych osobowych przez rodzica dziecka – Załącznik nr 1 oraz nauczyciela – Załącznik nr 2.
5. Prace należy dostarczyć do dnia: 27.X.2023 r. na adres: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie, ul. Wolska 5a,  20-411 Lublin z dopiskiem: Konkurs plastyczny AAC 2023 (max. 3 prace z placówki).
6. Dla laureatów konkursu w przewidziane są drobne upominki i dyplomy, a dla opiekunów laureatów podziękowania. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl, www.p12.lublin.eu i na Facebooku naszego przedszkola. Prace konkursowe nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatorów.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizator: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie
Osoby odpowiedzialne: Aneta Małolepsza, Anna Iskra

DRODZY RODZICE, ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ
Z HARMONOGRAMEM ZEBRAŃ W NASZYM PRZEDSZKOLU

🙂

PLAC BYCHAWSKI
5.09.2023 – WTOREK
Godz. 15.45 – Zebranie ogólne z rodzicami nowoprzyjętych dzieci;
Godz. 15.30 – Zebranie w Grupie Sowy (Sala Sowy);
Godz. 16.15 – Zebranie w Grupie Krasnoludki (Sala Krasnoludki);

6.09.2023 – ŚRODA
Godz. 15.30 – Zebranie w Grupie Jeżyki (Sala Nr 3 – Sowy);

WOLSKA
6.09.2023 – ŚRODA
Godz. 15.45 – zebranie ogólne dla rodziców nowoprzyjętych dzieci;
Godz. 16.15 – zebrania w grupach 3, 4, 7, 8;
Godz. 16.00 – zebranie w grupie 5;

7.09.2023 – CZWARTEK
Godz. 16.15 – zebranie w grupie 1;
Godz. 15.30 – zebranie w grupie 2;
Godz. 16.00 – zebranie w grupie 6;

Zapraszamy. Do zobaczenia

🙂

Informujemy, że rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 01.09.2023r.
w piątek (dla dzieci w wieku przedszkolnym nie ma zwyczaju organizowania uroczystego rozpoczęcia roku wzorem szkół).
Prosimy o przyprowadzanie przedszkolaków do godziny 8.00. W szatni będą oczekiwać na Państwa Panie z obsługi, które pomogą i wskażą szafkę na ubrania Państwa pociechy, a następnie odprowadzą dziecko do właściwej sali. Do zobaczenia :)

Dla przypomnienia (w przypadku rodziców już zalogowanych) i zapoznania (dla rodziców naszych nowych przedszkolaków) prosimy o przeczytanie informacji dotyczącej korzystania z dziennika elektronicznego.

W związku z tym, że przedszkole pracuje z aplikacją dziennik elektroniczny, prosimy Państwa o zalogowanie się do dziennika elektronicznego poprzez podany link:https://uonetplus.edu.lublin.eu/lublin uprzednio zapoznając się z instrukcją https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg

Aby się zalogować można również skorzystać z poniższej instrukcji:

1. W pasku adresu przeglądarki internetowej należy wpisać adres dziennika elektronicznego:https://uonetplus.edu.lublin.eu/lublinWyświetli się powitalna strona systemu
2. Kliknąć przycisk „Przywracanie dostępu do konta”, a następnie wpisać adres e-mail, który został podany w czasie rekrutacji
3. Zaznaczyć opcję Nie jestem robotem i kliknąć przycisk Wyślij wiadomość 4. Sprawdzić skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytać wiadomość, zapamiętać nadany LOGIN i kliknąć link podany w treści, aby nadać własne hasło
5. Wprowadzić nowe hasło, którym będzie można się posługiwać, zaznaczyć opcję Nie jestem robotem i kliknąć przycisk Ustaw nowe hasło 6.Od tego momentu można logować się do systemu, korzystając z LOGINU i ustalonego przez siebie hasła.Zalogowanie się do dziennika elektronicznego umożliwi Państwu zgłaszanie nieobecności dziecka, wiadomości o naliczonych opłatach, a ponadto będzie dodatkową formą komunikacji z placówką.

Szanowni Rodzice naszych nowoprzyjętych przedszkolaków

Wielkimi krokami zbliża się dzień, kiedy Wasze dziecko rozpocznie edukację w naszym przedszkolu. Prosimy przygotować się na to wydarzenie, rozmawiając z dzieckiem na ten temat i prezentując przedszkole jako miejsce zabawy i nowych kontaktów. Miejsce, gdzie wszyscy są dziecku życzliwi i pomocni.PAMIĘTAJCIE – WASZE NASTAWIENIE PRZEKŁADA SIĘ NA NASTAWIENIE DZIECKA A WASZE EMOCJE UDZIELAJĄ SIĘ DZIECKU.Informujemy i przypominamy:Nasze przedszkole to dwa budynki: na ul. Plac Bychawski 4 i ul. Wolska 5a, czynne w godzinach od 6.00 do 17.00 Sekretariat przedszkola mieści się na ul Wolskiej.Na placu Bychawskim funkcjonują 3 oddziały masowe, zaś na ul. Wolskiej 8 oddziałów integracyjnych. Przyprowadzanie dzieci odbywa się w godzinach od 6.00 do 8.00 . We wszystkich grupach wiekowych organizowane są zajęcia edukacyjne – stosowne do wieku dzieci ich możliwości i zainteresowań. W ramach Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego organizujemy zajęcia z języka angielskiego, religii i rytmiki.Dzieci 3-4 letnie po obiedzie (ok. godz. 12.00) według ramowego rozkładu dnia uczestniczą w odpoczynku poobiednim (leżakowaniu). W związku z tym prosimy o przyniesienie piżamy oraz powłoczek na poduszeczkę (40×40) i kocyk (160-200) oraz chusteczki higieniczne suche i mokre. Ważne, aby rzeczy dziecka były podpisane. Na zmianę potrzebne też będzie „zapasowe” ubranko: bielizna, koszulka, getry lub spodenki a przede wszystkim ciapy (wygodne i łatwe do założenia)Wcześniejsze odbieranie dzieci „leżakujących” (po 12.00) prosimy zgłaszać wychowawcom w grupach.Przyjście do przedszkola będzie odnotowane przez Państwa na czytniku elektronicznym (w szatni przedszkola)po wprowadzeniu kodu, który otrzymają Państwo w pierwszych dniach września lub przez zeskanowanie kodu QR z aplikacji na telefonie (instrukcja będzie wywieszona w holu przedszkola). W pierwszych dniach września odbędą się zebrania grupowe, na których omówimy szczegółowo wszystkie sprawy m.in. dotyczące opłat i odpowiemy na Państwa pytania.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, Bardzo prosimy o odpowiedzialne postawy. W trosce o dobro i bezpieczeństwo wszystkich dzieci zwracajmy uwagę na stan zdrowia pociech przyprowadzanych do przedszkola.

Z ogromną radością zawiadamiamy, że nasza placówka bierze udział
w Koncercie Galowym dzieci Polskich i Ukraińskich uczęszczających do lubelskich przedszkoli „Drzewo Dziecięcych Marzeń” – Lublin 2023.

„Drzewo Dziecięcych Marzeń”- koncert galowy polskich i ukraińskich przedszkolaków – Lublin 2023, jest przedsięwzięciem w ramach Międzynarodowego Święta Dzieci. Organizatorami są lubelskie przedszkola publiczne we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólne korzenie”. Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie – Lubelskie. Smakuj Życie.

Dzieci z Polski i Ukrainy wspólnie uczą się, bawią i codziennie otaczane są opieką w naszych lubelskich przedszkolach. Dla wszystkich pierwsze dni były nowym doświadczeniem, obecnie są naturalnym elementem życia przedszkolnego.

Podczas koncertu, przedszkolaki przygotowywane przez swoich nauczycieli zaprezentują dorobek kulturowy własnych krajów w konwencji artystycznych opowieści o dziecięcych marzeniach. Nasze dzieci w naturalny sobie sposób poprzez ekspresję ruchową taniec i śpiew wyrażą dziecięcy entuzjazm bycia razem.

Uroczysty koncert odbędzie się 6 czerwca 2023 roku w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3. Koncert objęty jest Honorowymi Patronatami: Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki, Marszałka Wojewódzka Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Prezydenta Miasta Lublin, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie.

Fotorelacja z wydarzenia będzie zamieszczona na naszej stronie internetowej.

Drodzy Rodzice, w najbliższym czasie na Państwa maile zostaną wysłane wnioski dotyczące zapisów dziecka na dyżur wakacyjny, który w naszym przedszkolu odbywa się w lipcu. Ze względu na okres urlopowy i zmianę organizacji pracy przedszkola dzieci będą przebywały w grupach łączonych, pod opieką nauczycieli z różnych grup.

Wydrukowane i wypełnione wnioski prosimy składać do sekretariatu do dnia 05.06.2023.

Strona 1 z 7012345...102030...Ostatnia »
Grudzień 2023
M T W T F S S
« Nov    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Brak kategorii
  • Brak kategorii